Tài liệu tham khảo phục vụ thi chứng chỉ hành nghề về khai Hải quan - Môn: Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

phantuannam

One for all, All for one
Thành viên BQT
STT
Tác giả
Tên tài liệu
Năm
Nhà xuất bản
01​
GS, TS Hoàng Văn ChâuLogistics và vận tải quốc tế
2009​
Nxb TT&TT
02​
GS. Đinh Xuân Trình,
PGS, TS Đặng Thị Nhàn
Thanh toán quốc tế
2011​
Nxb KH&KT
03​
PGS, TS Trịnh Thị Thu HươngVận tải & bảo hiểm trong ngoại thương
2011​
Nxb TT&TT
04​
PGS, TS Phạm Duy LiênGiao dịch thương mại quốc tế
2012​
Nxb Thống kê
05​
PGS, TS Nguyễn Văn HồngĐàm phán thương mại quốc tế
2012​
Nxb Thống kê